Hypnotherapie en Coaching

 

Vanuit mijn optiek staat persoonlijke problematiek in het hier en nu niet los van toen en daar, het verleden. Hypnotherapie en Coaching zie ik onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hypnotherapie richt zich op herstel en dan met name op het verminderen van psychische klachten en het vermeerderen van kracht en energie. Je leert bewust verantwoording te nemen voor je keuzes en deze ook te dragen.

Maak je onvoldoende gebruik van je talenten dan kan het zijn dat je het idee hebt dat je minder effectief bent om je doelen te bereiken. Waarschijnlijk heeft dit ook invloed op je totale welbevinden. Dan is Coaching is het vertrekpunt. Coaching zorgt ervoor dat je je krachten optimaal gaat benutten waardoor je kunt groeien en meer voldoening en plezier haalt uit het leven. 

Ik begeleid je met nieuwe inzichten je doelen te stellen en te bereiken. Je wordt gestimuleerd je eigen mogelijkheden aan te spreken, je talenten te ontdekken, deze te ontwikkelen en effectief te gebruiken.