Hypnotherapie

 

Met hypnotherapie kom je in contact met bewuste- en onderbewuste lagen van jouw binnenwereld. Tijdens een hypnotische sessie kom je in diepe ontspanning. In deze toestand, een soort trance, begeleid ik je in je zoektocht naar datgene wat jou blokkeert, je stagneert, waar je last van hebt of tegenhoudt.

Hypnotherapie richt zich op herstel en het verminderen van klachten. Samen onderzoeken we onder andere wat jouw lichaam jou te vertellen heeft. We gaan kijken welke overtuigingen jij hebt ontwikkeld en hoe deze tot stand zijn gekomen? We focussen op delen van jou die de overhand hebben of welk deel je saboteert en welk deel je aangemoedigd.

Antwoorden op deze vragen en nog meer vragen komen in diepe ontspanning vanuit je binnenwereld aan het licht. Met hypnotherapie kun je datgene wat je dwarszit, op een andere manier oplossen.