Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een ‘onderzoeksmethode’ die gebaseerd is op het ‘systeemdenken’. Ieder mens maak deel uit van een ‘systeem’; bv vader-moeder-kind, maar ook maatschappij-familie/organisatie- persoon. Elk mens staat voortdurend onder de ‘invloed’ van een systeem; ook als we deelnemen in team van een organisatie. Een organisatie of afdeling vormt ook een systeem. Het ‘systeem’ kent posities, balans in geven en nemen en een dynamiek waarbij niemand buitengesloten mag worden.

Systemisch werk en de werkvorm familieopstellingen wordt inmiddels breed toegepast  binnen bedrijven, instellingen en verenigingen, vandaar de term Organisatieopstelling. Deze vorm wordt vaak gebruikt om organisatievraagstukken te doorgronden. Hoe liggen bijvoorbeeld de onderlinge verhoudingen tussen afdelingen of managementleden, en welke mogelijkheden benutten zij nog niet voluit? Heeft iedereen in de organisatie de juiste plek om goed te kunnen functioneren? En in welke verhouding staan zij tot het product of dienst en de visie van het bedrijf? Ook in organisaties en bedrijven spelen veel verborgen dynamieken. Een organisatieopstelling kan in een korte tijd veel duidelijk maken.